< Tillbaka <
Info om rote

Östorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0398

Rote

Östorp

Rotegård 1

Östorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Brotorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Qwarngiöhlet

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Bränntorp

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Sörtorp

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Mogetorp

Mantal 6

1/4

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 389, år 1688 — 399, fr o m år 1710 — 398.

Rotens sammansättning år 1686:
Qwarngiöhle — Enkian, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jacob Flemming.
Östorp — Carl, 1/4 Mantal. Possessor: Anna Soop.
Sörtorp — Arfwed, 1/8 Mantal.
Mogetorp — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Britta Ribbing.
Brogetorp — Erich, 1/4 Mantal. Possessor: Jacob Flemming.
Brentorp — 1/2 Mantal. Possessor: Britta Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Östorp — Pehr, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Brotorp — Pehr, 1/4 Mantal.
Qwarngiöhlet — Fleman, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Bränntorp — Erick, 1/2 Mantal.
Sörtorp — Swen, 1/8 Mantal.
Mogetorp — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gabriel Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders CEDER
I kolumnen "Född" är antecknat: 14/5. Inflyttad fr Mellösa 1850.
>
Anders JÖNSSON
GM-86. "Rotens Knecht Anders Jönsson är Een Stålle, och oduglig längre att tiena. Får afskiedh. Nr skaffe Karl i Stellet".
>
Anders MATZON
>
Anders Wilhelm ROTH
I Husf.h.l. 1904-1910 står död 19/3 1906. G. Utflyttad t Björklunda 29/4 1893.
>
Anders WÄSSARE
GM-44 har lungsoten och kan inte exercera. Casseras.
>
Claes WILD
Inflyttad fr L:a Malma 1831. Utflyttad t Socknen 1840. Avför ur regementets rullor för snatteri. 1835 dömd till kyrkoplikt för snatteri. 1838 d:o. Far till 406 Stolt, Mellösa. Gift med Stina Kajsa Olsdotter, f i F [...]
>
Clair Er. CEDERBLAD
17/12 1849 avförd ur regementets rullor.
>
Daniel WÄSSARE
Med Kongl. Majts och Riksens Krigs Collegii tillstånd hit flyttat.
>
Erich JOHANSSON
GM-90. Blind på ena ögat, casseras. Roten skaffe en bättre.
>
Erich ÖSTMAN
GM-28 Karlen är liderlig, roten begär slippa honom. Casseras. Monderingssorter = 394.
>
Erik Henning ROSÉN
Inflyttad fr Floda 1/5 1893. Utflyttad t L:a Malma 5/7 1907. Ändring av efternamn omkring 1898 från Spjut till Rosén.
>
Jan ÖSTORP
Antagen i Nyköping. Ränseln bortkommit i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Johan OLOFSSON
Vid hemkomsten ur dansk fångenskap sjuklig, erhöll int.avsk. Int.avsk. gillas vid GM 1728.
>
Jonas ÖSTER
Inflyttad fr Ludgo 1790. -88, -89 Jägare. Var i tjänst 1802.
>
Olof HOLM
G. GM-23 Bytt namn från Gall till Holm. Corporal 31/10 1824.
>
Olof ÖSTMAN
Var i tjänst 1750.
>
Pehr ÖSTMAN
G. GM-83 gammal karl, bruten i axeln under arbetskommendering i Carlscrona, bevist hela Pommerska kriget, tjänt väl, begär och får avsked med anmälan till underhåll.
>