< Tillbaka <
Info om rote

Öja

Torp

Torpnummer

SR-00-0396

Rote

Öja

Rotegård 1

Öja

Mantal 1

1

Rotegård 2

Flensby

Mantal 2

1

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 386, fr o m år 1688 — 396.

Rotens sammansättning år 1686:
Fleen (Flensby?) — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Öya — Niels, 1 Mantal. Possessor: Britha Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Öja — Anders Ersson, Anders Jönsson, Andes Nilsson och Jöens, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Conrad Ribbing.
Flensby — Jonas, Anders, Erik och Swen, 1 Mantal. Possessor: LandsStaten.

Roten anslagen till Trumslagare 3/8 1839 — 16/12 1843. 3/8 1839 anställes trumslagare Carl Öijer som dog redan 21/6 1840.

Soldater vid detta torp

Anders NILSON
>
Anders ÖJER
Har gått med Recruteringen till Riga.
>
Carl ÖIJER
1788 kommenderad som jägare. Son till 400 Carl Wäsman, Salsta rote. Död i Finland.
>
Eric BERGMAN
För flera inbrottsstölder och 3ne gånger rymt ifrån Regementet blivit av GeneralKrigs-rätten dömd till 40 par spö och 6 månaders fästningsarbete på Dalarön. Avförd.
>
Erich ÖBERG
Monderingssorter = 394. Tillåtes att utbyta sig emot en bättre karl och ställde hit Nils Nilsson. Karlen klagar över 1710-1712 års löner och Kronotunna, som remitteras till Herr Översten att låta undersöka. GM- [...]
>
Erik Hilmer HURTIG
Inflyttad fr Ärla 3/4 1884. Son till 398 Roth, Östtorp rote. Avsked med underhåll på expektans.
>
Erland ÖBERG
Rymd 17/2 1746 men ertappad och åter insatt 18/8 1747. 1760 sjuk i kvarteret. GM-74 får avsked med dubbelt underhåll. Tjänt i Finska och Pommerska krigen och i slaget vid Corpo Ström.
>
Georg eller Göran ÖIJER
Inflyttad fr Kila 1791. 1802 sjuk å sjukhus.
>
Gustaf ÖSTERLUND
>
Hans BACKMAN
GM-78 har fallandesot, får avsked.
>
Jacob STOLPE
Fått Herr Överste Fuchs interimsavsked i mars 1717 och sedermera Hans Kongl. Maj:ts eget avsked 3/12 1717. I tjänst 1715.
>
Lars Petter ÖIJER
GM-39 Begär avsked såsom enligt läkarbetyg numera till krigstjänst oförmögen. Anmäles till underhåll. Har bevistat 1808-09 och 1813-14 års fälttåg. Tjänt väl.
>
Nils ÖBERG
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Båten hette "Ångermanlands Vapen".
>
Olof Albert SUNDELL
Enl Husf.h.l. 1885 i St. Malm 30/8 1830, ev 10/8. Inflyttad fr Bettna 1850. GM-83 Avsked med anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Sandstugan 1887. Dog på fattighuset.
>