< Tillbaka <
Info om rote

Lida

Torp

Torpnummer

SR-00-0395

Rote

Lida

Rotegård 1

Lida

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lida

Mantal 2

1

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 392, år 1688 — 403, fr o m år 1710 — 395.

Rotens sammansättning år 1686:
Lida — Sven Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Lida — Erich Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Britta Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Lida — Pehr och Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Lida — Erich Ersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Roten anslagen till volontär fr o m 26/9 1836.

Soldater vid detta torp

Albert Hjalmar LUNDQVIST
>
Anders Eric NYBERG
Förordnad till Furir vid Gripsholms kompani. Befordrad 28/2 1874.
>
Anders LITEN
Inflyttad fr Ö. Vingåker 1719. Utflyttad t Bettna 1792.
>
Anders LÖF
Längd: 1.65-1.67. GM-35 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Blev tydligen ej förbättrad, då han fick avsked 1836.
>
Axel Ferdinand SANTESSON
Född i Jordsboda i Björkvik. Blev fanjunkare vid regementet.
>
C V CEDERBLAD
>
Carl Gustaf NYBERG
>
Carl LIDSTEDT
>
Carl REHNSTRAHL
Avancerat till Rustm vid Nyköpings Kompani 18/6 1740.
>
David GYNTER
Befordrad till Extra Ordinarie Mönsterskrivare vid kommenderingen till Finland 20/6 1741.
>
Edvard Reinhold GYLLENCREUTZ
I Nåder utnämnd till underlöjtnant vid Gotlands National Beväring.
>
ENGBERG
>
Eric LIMAN
Vacant.
>
Erich APELQUIST
Född i Småland. Var i tjänst 1750. Utflyttad t Lerbo 1759.
>
Erich OLUFSSON
Ophängdes!
>
ERICSSON
>
Erik SKÅNING
>
Fredric Wilhelm TREUTIGER
>
Gustaf LITEN
Inflyttad fr Mellösa. Var 1788-1789 jägare.
>
Gustaf SILFVERBRAND
>
Jacob WESTBERGH
Fått Högwälborne Herr Baron och GeneralMajorens tillstånd att utbyta sig emot Lars Persson. Betalar Krigsmanshusavgiften.
>
Lars APELQUIST
>
Lars Axel AHLSTRÖM
>
Lars LIDBERG
1718 bekommit munderingssorter = nr 394. Bekommit värja, musqvet och bajonett 1717. Död på marschen ifrån Norge uti Christinehamn.
>
Lars WESTBERGH
Gillas.
>
Michel WESTBERG
Född i Roslagen. GM-19 Karlen blesserad, ligger sjuk vid regementet. -20 För dess undfångne blessurer vid Stäket erhållit Kongl. KrigsCollegi underhålls- och avskedspass. Levde 1730.
>
Nils Adolf WATTRANG
>
Olof LIMAN
Född i Bergslagen. Har fel på högra ögat av starr, oduglig, casseras. Utflyttad 1762.
>
Otto Reinhold von SYDOW
I Nåder befordrad till Underlöjtnant utan lön. Befordrad 25/11 1881. (Blev överstelöjtnant 12/5 1916).
>
Pehr HELLSTRÖM
(Sid VII:131 Reg.hist. 1915). Rustmästare 12/10 1772.
>
Pehr LIDMAN
Inflyttad fr Sköldinge 1793. Var i tjänst 1802.
>
Pehr WÄSTBERG
GM-83 annotation vid sista mönstringen, då han stod vid nr 394, observeras nu för denna rote som icke står till förbättring, utan nu får avsked. Utflyttad till Qwarngiöhle 1784.
>
Per LIDMAN
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera intet igenkommen; utstruken ur rullan 18/2 1716.
>
Per STEN
1817 kommenderad till Södertälje.
>
Pär LINDMAN
Antagen i Nyköping. Grå råcken och musqvethölstret borta i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
SJÖBERG
>
Swen LARSSON
"Inställt i Erich Olufsons ställe som ophängdes". "Denne Knecht är efter Feldtskierens berättelse hehl Surbent och lam i den ena armen. Får afskied. Roten skaffe ny karl".
>