< Tillbaka <
Info om rote

Silinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0394

Rote

Silinge

Rotegård 1

Sijhlinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sahlesta

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 390, år 1688 — 400, fr o m år 1710 — 394.

Rotens sammansättning år 1686:
Sijhlinge — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Sahlesta — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Britha Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Sijhlinge — Anders och Jöens, 1 Mantal. Huvudrote.
Sahlesta — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp