< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0393

Rote

Vreta

Rotegård 1

Wreta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näsby

Mantal 2

1

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 382, fr o m år 1710 — 393.

Rotens sammansättning år 1686:
Wretha — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Näsby, Forssa — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lilliehöök.

Rotens sammansättning år 1728:
Wreta — Erik, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gab: Falkenberg
Näsby — Sacallanus Gravius, 1 Mantal. Possessor: Cappelans bohl.

Soldater vid detta torp

A C EKSTRÖM
Anställd utan lega. Erhöll 22/5 1819 befordran till Rustmästare vid 1:e Majorens Comp.
>
Axel Wilhelm WRETLIND
>
Carl SKOG
GM-30. Har benskador. Är klen och svag. Kan ej bära packning. Får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare årens fälttåg. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric EKSKOG
GM-83. Synes efter haft fluss fått fel på högra ögat, får stå till försök av förbättring.
>
Eric SUNDSTRÖM
426 = Nafsta, Dunker.
>
Erich DAHLMAN
-40. Karlen god och approberas.
>
Erich WRETBERG
Antagen i Nyköping. Hölstret, fängnålar, bajonett, ränsel, handskar, skor. kam med foder förkomna i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Byxorna alldeles utslitna.
>
Erik WRETLIND
GM-76. Kommenderad till Carlsborg.
>
Hans WRET
Avförd ur rullorna för begånget mord. Mördat bonden Lars Persson i Wreta. Maria Gabrielsdotter blev avrättad för delaktighet i mordet på sin man, Lars Persson.
>
Jacob SÖRMAN
-18 = 351.
>
Jan Fredrik WRET
Int. avsk. 27/5 1837.
>
Johan Eric WRET
GM-66. Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-72. Begär och får avsked med underhåll genast. Tjänt väl.
>
Jonas SUNDSTRÖM
GM-78. Gammal, plågad av andningstäppa. Varit vid Korpoström och i Pommerska kriget. Avsked med anmälan till underhåll.
>
Måns OLOFSON
GM-86. "Rotens knecht avangerat till corporal och transport till No 421 och No skaffe karl i stellet".
>
Niels NILSSON
>
Nils DAHLMAN
GM-42. Surbent och har "skorf i hufvudet". Oduglig. Casseras.
>
Olof EKSKOG
>
Pehr ABBOR
1793 ställes på förbättring.
>