< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0392

Rote

Prestbol

Rotegård 1

Prästbohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wadsbroby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ståckbäcken, Lerbo

Mantal 3

1/4

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 383, fr o m år 1710 — 392 Prestbol.

Rotens sammansättning år 1686:
Wasbro — Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lilliehöök.
Prästebohl — Joen, 1/2 Mantal. Possesor: Anna Knop.
Ståckbäcken, 1/4 Mantal. Possessor: Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Prästbohl — Johan, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: General Hamilton.
Wadsbroby — Pehr, 1 Mantal. Possessor: Wend: Ståhlarm.
Ståckbäcken, Lerbo — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Gab: Falkenberg.

Vakantsatt 1/1 1895 — 1901.

Roten anslagen till trumslagare 5/12 1846 — 15/12 1851.

Soldater vid detta torp