< Tillbaka <
Info om rote

Ekeskog

Torp

Torpnummer

SR-00-0391

Rote

Ekeskog

Rotegård 1

Ekskogen

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäckla

Mantal 2

1

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 385, fr o m år 1710 — 391.

Rotens sammansättning år 1686:
Weckla — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Ekeskougen — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekskogen — Eric, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Fleming.
Wäckla — Joen, 1 Mantal. Possessor: W. Ståhlarm.

(Var vakant 1900).
Anslaget som lön åt furir i nummer 1834 jml 1833 års lönestat.
Indragen till furirs nummer 1/1 1833 — 1901.
Anslagen till ouff lön 31/5 1819 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp