< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0389

Rote

Veckla

Rotegård 1

Wekla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skienala

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Warbro

Mantal 3

1

Rotegård 4

Sätterkärr

Mantal 4

1/4

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 351, år 1688 — 350, fr o m år 1710 — 389 Veckla.

Rotens sammansättning år 1686:
Warbro, Sköldinge — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Skienala, Sköldinge — 1/4 Mantal.
Weckla, Vadsbro — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Stålarm.

Rotens sammansättning år 1728:
Wekla — Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Skienala — Erich, 1/4 Mantal.
Warbro — Bertill, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: W: Stålarm.

Efter Lands Contorets uppgivna förteckning är denna rote år 1696 tillökt med
Sätterkärr — Jöns, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Roten indragen till musikens underhåll 31/12 1838 — 14/6 1842.

Soldater vid detta torp