< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0387

Rote

Flinkesta

Rotegård 1

Flinkesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nääs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Flunstorp I Bettna

Mantal 3

1/8

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 384, fr o m år 1710 — 387.

Rotens sammansättning år 1686:
Flinkesta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Nääs — Lars, 1/2 Mantal.
Flunstorp i Bettna — Änkan, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Flinkesta — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve W. Stålarm.
Nääs — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Johan Ekfeldts arvingar.
Flunstorp i Bettna — Sacalanus Swahn, 1/8 Mantal. Possessor: Cappelans Bohl.

Efter Lands Contorets uppgivna förteckning är denna rote år 1710 tillökt med Hielterwik, frälsehemman 1/4 mtl. Men vid undersökning i Companiet år 1728 befinnes roten därav aldrig någon hjälp haft.

Ny “stuga” 1830.

Roten anslagen till Trumslagare 7/12 1858 — 1901.

Soldater vid detta torp