< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0376

Rote

Borresta

Rotegård 1

Bårsta

Mantal 1

2

Socken

Vadsbro

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 373, fr o m år 1688 — 376.

Roten år 1686:
Borresta — Enkian, 2 Mantal. Possessor: Hindrik Falkenberg.

Roten år 1728:
Bårsta — Pehr, 1 Mantal och Joen 1 Mantal. Possessor: General Hamilton.

Soldater vid detta torp

Anders BACKMAN
Troligen antagen 1709. GM-33. Karlen gammal och bräcklig, blesserad i vänstra knät, varför han nödgas begära avsked, som beviljas. Var vid anst. skrivkunnig. 1718 ny utr = 351. Har att fordra lika med de föregå [...]
>
Anders FRIGGE
GM-39 för sjuklighet enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst oförmögen och får avsked.
>
Anders FÄRM
I tjänst 1806.
>
Anders WAHL
Till Finland 1789.
>
Anders WÅHLSTEN
KM-88. Gammal, orklös, tjänt i Pommersta kriget, får avsked med anmälan till underhåll. Är ofärdig, vilket han blivit i tjänsten. Anges vara anställd 27/5 1747! Även efternamn "WAHLSTEN".
>
Benedictus ANTONI
Ant i Nyköping för nr 328 17/12 1709 med s.d. tp hit. Kan läsa och skriva. Avancerar till Corporal.
>
Carl i Borresta Okänt
>
Carl Johan LÖNN
Inflyttad fr Bettna 19/3 1861. Bror till 382:2, Bettna sn. Begär vid GM-66 att få heta Lönn, vilket beviljas. Hette tidigare Flink.
>
Eric SIÖHÄST
Troligen tp fr 342. "Förkommen i Actionen vid Willmanstrand 23/8 1741".
>
Eric ÖST
Avförd ur regementets rullor såsom "sjuk i Tyskland enligt avpolleteringssedel".
>
Hans HIELM
Corporal 16/10 1741.
>
Jonas EEN
Sjuk i kvarteret 1759.
>
Jonas FALK
F.d. förstärkningskarl. GM-30. Skadad enligt dess egen uppgift i vänstra skulderbladet av en kanonvagn vid Rosslau (?) år 1813. Begär och får avsked för sjuklighet.
>
Karl Gustaf LÖNN
1879 kommenderd till Karlsborg. GM-02. Avsked med underhåll på expektans.
>
Olof NÄHLSTRÖM
GM-50. Gammal och bräcklig, oförmögen till vidare krigstjänst, får avsked med underhåll. Vacant? Corporal 28/10 1742.
>
Pehr BOHM
>
Pehr ÅKER
G-93. Oduglig, undermålig, begär och får avsked.
>
Per FÅST / FAST
Avsked 17/12 1709. Tp t nr 328.
>
SVANSTRÖM
Befordrad 24/3 1798 till Fourir och 9/5 s.å. till Förare.
>