< Tillbaka <
Info om rote

Stensnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0372

Rote

Stensnäs

Rotegård 1

Stensnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ellmora

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Enslööt

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 380, fr o m år 1710 — 372.

Rotens sammansättning år 1686:
Lilla Elmora — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Rosenskans.
Enslöth — Joen, 1/2 Mantal. Possessor: Carl Gyldenstolpe.
Stenznääs — Jöns, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Stensnäs — Joen och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gabriel Falkenberg.
Ellmora, Vadsbro — Pehr, 1/2 Mantal.
Enslööt, Vadsbro — Lars, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: General Hammelton.

Soldater vid detta torp

Anders ERICHSON
>
Anders NÄS
Inflyttad fr Floda 1815. GM-42 såsom sjuklig och besvärad med svag syn begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1813-14 års fälttåg. Tjänt utmärkt väl. 323 = Näs, Floda.
>
Anders Petter STEN
Avsked utan underhåll. Utflyttad t Kämbohl. Arrenderade Delängen, varpå han 1918-23 brukade Kämbol.
>
Carl Fredric HURTIG
GM-83 Avsked. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1885.
>
Carl Gustaf CAMPBELL
>
Carl MOD
Inflyttad fr Helgesta 1801. 399 = Väsby, Flen.
>
Claes Adam CAMPBELL
>
Dan SCHALIN
>
Daniel SÖDERBERG
>
Eric SPÅNG
Inflyttad fr Björkvik 20/11 1809. Utflyttad t Bergs ST 1815. 369 = Ö. Vegred, Lerbo.
>
Erich STENMAN
-18 = 356 allenast ingen ny Musqvet och Bajonett. Approberad. Död vid Wästra Ede. Fattas kappa.
>
Erich SÖDERBERG
-40 Karlen god, approberas. -41 till Galéer-Esquadern.
>
Frans Eric LUNDELL
Se 429 = Snövad, L:a Malma.
>
Fredric STENBERG
GM-83 Kan ej tala. Kan således ingalunda antagas, utan kasseras emedan han bedragit roten.
>
H G MELIN
>
Joachim SÖDERBERG
Dansk, född i Jutland. GM-50 ofärdig i vänstra axelleden, surbent, kan ej läkas, får avsked.
>
Johan MATZON
Legd av företrädaren.
>
Lars Eric STENQVIST
Förordnad till Furir med 2:e furirslön vid kompaniet.
>
Lars STENDAHL
GM-62 har bråck som gör honom oduglig till vidare krigstjänst. Casseras.
>
Lars STENMAN
Casserad vid Mönstringen i Bohuslän av Fältmarskalken Herr Greve Mörner.
>
Lars STENMAN
GM-28 Karlen har bråck, får avsked. Vacant.
>
LINDBERG
>
Pehr ELTMAN
GM-89 sjuk hemma i landet enligt attest. Sändes senare till Finland.
>
Pehr STENDAHL
>
Pehr STENDAHL
G. GM-78 oduglig till tjänsten, och visar sig stundom som vara svagsint, avskedas.
>
Per STEN
Antagen i Nyköping. Sin Bantler med Rem låtit bortkomma på marschen då han fördes sjuk. Grå Råcken bortsålt för mat i Lund. Ränselen och Handskarna försålt på mötet vid Rögla.
>