< Tillbaka <
Info om rote

Spånga

Torp

Torpnummer

SR-00-0371

Rote

Spånga

Rotegård 1

Spånga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Prästorp, St. Malm

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Slättfall, Bettna

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 366, fr o m år 1710 — 371.

Rotens sammansättning år 1686:
Spånga — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Prästorp, St. Malm — 1/2 Mantal.
Slätfall, Bettna — Erich, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Spånga — Eric Hanson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Anders Stiernclou.
Prästorp, St. Malm — Pehr, 1/2 Mantal.
Slättfall, Bettna — Eric, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Eric Fitinghoff.

“Avskedade soldaten Erik Spongberg inhysd i Brebohl 1743”.

Soldater vid detta torp

Anders Peter SPAK
Inflyttad fr St. Mellösa 1807. Utflyttad t Floda 6/7 1810.
>
Anders STOLPE
Anställd för 351 17/12 1709 i Nyköping men sedan transporterad hit. Död i Steninge. Hölstret borta i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Anders WIBOHM
-18 Approberad. Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom vid W. Ede förkommit 2 Svarta Halsdukar, Gula Strumpor, Skospännen och Handskar samt Musqvet, Skinntröja och Skinnbyxor. Fattas kappa. Tidigare nyinskriven trå [...]
>
Carl Eric SVAN
GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (benröta i vänster stortå). Tjänt väl.
>
Carl Johan ÖSTERLUND
Född eventuellt 1857! GM-02 Avsked med underhåll på expektans.
>
Eric LÖNN
Strulen ur rullorna för stöld.
>
Eric SPÅNGBERG
Har efater erhållit tillstånd vid GM-44 blivit transporterad till 446. Begärde transport till 384 eller annat nr - blev 446. 446 = Ekeby, Dunker.
>
Erich SPÅNGBERG
GM-40 gammal, svag och orklös, begär och får avsked och som han tjänt länge och bevistat åtskilliga Actioner ty bliver honom underhåll av Krigsmanshuset tilldelt, kunnandes han utom dess sig icke nöra. Hemkom ur [...]
>
Gustaf ROS
Inflyttad fr Vadsbro 1817. 362 = Vik, Lerbo.
>
Gustaf ÖSTERLUND
GM-76 Avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Gustafsborg. 443 = Smedsta, Dunker.
>
Hans CARLSSON
>
Hans SPÅNGBERG
351 = Ekeby, Lerbo.
>
Johan SPJUT
Inflyttad fr Bettna 1816. 338 = Valsta, Sköldinge.
>
Johan SPÅNGSTRÖM
GM-83 säger sig vara närsynt, och som detta fel ej kunnat komma sedan sista mönstring och karlen således narrat sig till lega, måste han ersätta hälften, 120 Rd.Kmt. igenom arbete eller penningar, får således av [...]
>
Jonas SPÅNG
Till Finland 18/7 1789.
>
Jonas ÅKERMAN
Sårades 29/1 1807 så svårt att han senare dog därav. 375 = Åkra, Bettna.
>
KJERSÉEN
>
Lars SPÅNGBERG
-18 = 351. Karlen för liten, satt till tråssdräng.
>
Lars WÅNG
Inflyttad fr Björkvik 27/9 1812. 359 = Heby, Lerbo.
>
Nills SPÅNGBERG
Till Finland 1742.
>
Nils SPÅNGSTRÖM
GM-63 gammal och sjuklig, får avsked.
>
Olof SPÅNG
355 = Ekeby, Lerbo.
>
Pehr Gustaf LARM
GM-45 Besväras av convulsioner. Oduglig till krigstjänst och får avsked.
>
Peter SLÖGD
Inflyttad fr Hyltinge 12/12 1809. Utflyttad t Bergs ST 1812. 369 = Ö. Vegred, Lerbo.
>
Swen SPÅNGBERG
Transporterad till Grofva rote Lif.C. Nr 150.
>