< Tillbaka <
Info om rote

V. Vegred Barnbacken

Torp

Torpnamn

Barnbacken

Torpnummer

SR-00-0368

Rote

V. Vegred

Rotegård 1

Wästra Wegred

Mantal 1

1

Rotegård 2

Biesta

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 364, fr o m år 1710 — 368.

Rotens sammansättning år 1686:
Wästra Wegred — Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Biesta — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Niels Lilliehöök.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästra Wegred — Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Biesta — Jöns, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till spel i nummer 1/1 1866 —

Soldater vid detta torp

Adolf AHLSTRÖM
>
Alexander Magnus SILFVERBRAND
Befordrad till Fänrik i Regementet 31/8 1778. Erhöll underofficersindelning vid Nyköpings Komp. 353 = Väla, Sköldinge.
>
Anders BOM
>
Anders FISK
Död 1842? 358 = Speteby, Lerbo.
>
Anders Gustaf WALL
362 = Vik, Lerbo.
>
Anders WASSMAN
Efter order blivit avlevererad till Tavastehus Reg 17/8 -43.
>
Bengt WÄSTERMAN
-18 = 351. Karlen för liten, sättes till tråssdräng.
>
Carl WASSMAN
1759 sjuk i kvarteret. 1761 sjuk och frånvarande. GM-63 sjuk i kvarteret, skall eljest vara oduglig. Får avsked.
>
Carl WIG
Inflyttad fr Hyltinge 1823. Avförd ur rullorna för "Sabats- och Förfalskningbrott".
>
Carl Åke MALMSTRÖM
Avsked med underhåll på expektans.
>
Eric LUNDBOM
328 = Jursta, Floda.
>
Erich GIÖTTERBERG
Approberad. Död på marschen från Norge uti Christinehamn. Kappa fattas. Var tidigare tråssdräng. Vacant.
>
Fredric HELL
381 = Bogsten, Bettna.
>
Gustaf WASSMAN
I tjänst 1739.
>
Gustaf WÄSTERMAN
Vacant.
>
Jan WESTERMAN
359 = Heby, Lerbo.
>
Johan Henric RÅSTRÖM
GM-42 Begär och får kalla sig Råström. Har hetat Stålbom. 367 = V. Vegred, Lerbo.
>
Johan WASS
Inflyttad fr Haga 1815. Utflyttad 1824. 358 = Speteby, Lerbo.
>
Johan WIG
Inflyttad fr L:a Malma 11/12 1809. Utflyttad t Sköldinge 1833.
>
Lars BOM
Till Finland 1789.
>
Lars ÖSTERMAN
Antagen i Nyköping. Död i Lund. Efter Herr Lieutenant Falkensbergs Spec. av den 10/4 Grå Råcken bortsålt för mat i Lund. Bantler-Taskan borttappad på marschen.
>
Nils WASSMAN
>
Okänt
Död på svenskt sjukhus.
>
Olof OLOFSON
>