< Tillbaka <
Info om rote

V. Vegred

Torp

Torpnummer

SR-00-0367

Rote

V. Vegred

Rotegård 1

Wästra Wegred

Mantal 1

1

Rotegård 2

Spetby

Mantal 2

1

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Torpnamn: Blomsterhult 1812.

Rotens nummer år 1686 — 360, fr o m år 1710 — 367.

Rotens sammansättning år 1686:
Wästerwägre — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Speteby — Niels Person, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästra Wegred — Pehr, Johan och Nills, 1 Mantal. Huvudrote.
Spetby — Jonas, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Div notering: Munsterskrivare Erland Aulin bodde på torpet 1740 och flyttade 1741 till Närsjö, Gillberga.

Soldater vid detta torp

Anders EK
KM-88 Sjuk och oduglig till Kronans tjänst. Får avsked. 317 = Karlsta, Floda.
>
Anders WESTERDAHL
>
Carl EKBERG
>
Carl Johan von ESSEN
GM-74 sjuk och frånvarande. Antagen och befordrad till Förare 26/2 1771 med denna rotelön och den 12/10 1772 till sergeant.
>
Eric HAGSTRÖM
>
Eric WEGRING
I tjänst 1802.
>
Erich MATSON
>
Friedric Johan GYLLENRAM
28/5 1768 Förares caractere.
>
Gabriel WESTERMAN
1759 sjuk i kvarteret.
>
Hindric STÅHL
Corporal 17/6 1834. 366 = Bröttjebol, Lerbo.
>
Johan Erik Abraham RÅSTRÖM
Hade sex barn, varav två dog i torpet. Utflyttad t Oscarsgruvan.
>
Johan Henric RÅSTRÖM
368 = V. Vegred, Lerbo.
>
Johan RASK
Inflyttad fr Bjurstorp 1810. Utflyttad t Ekeby 1826. GM-26 Begär avsked som beviljas.
>
Johan WÄHLBERG
Hemkom ur rysk fångenskap och här insatt. Transporterad till sin förra rote.
>
Jonas EK
>
Jöns WÄSTERFELT
>
Jöns WÄSTFELLT
-18 = 356. Approberad. Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom vid W. Ede förkommit 2 Svarta Halsdukar, Gula Strumpor, Skospännen och Handskar. Vacant.
>
Karl Gustaf TÖRNBLAD
>
Måns WÄSTERMAN
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera intet igenkommen. Därför utstruken ur rullan.
>
Nils EKBERG
Till Finland 1789.
>
Olof HAGSTRÖM
-40 Karlen god och gillas. -41 till Galéer-Esquadern.
>
Olof WÄLBERG
352 = Väla, Sköldinge.
>
Per WÄSTERMAN
Antagen i Nyköping. Hölstret bortkommet i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Swen FLODBERG
Befordrad till Rustmästare med Corporalslön vid Lif. Comp.
>