< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0366

Rote

Brötjebol

Rotegård 1

Bryttjebohl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Byringe

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 376, år 1688 — 375, fr o m år 1710 — 366.

Rotens sammansättning år 1686:
Bryttjebohl — 1 Mantal. Huvudrote.
Byringe — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Märta Berendt.

Roten sammansättning år 1728:
Bryttjebohl — Nills och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Byringe — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Merta Posses arvingar.

Roten vacant till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldattorpet såldes 1961 till privatperson som uppförde detsamma som sommarstuga i Sköldinge, Varbro.

Soldater vid detta torp

Anders BRYTTBERG
-41 Approberad. Till Galéer-Esquadern.
>
Anders BRÖTTBERG
>
Carl Axel BERGSTEDT
"Dömd till avsked".
>
Carl Fredric BILD
Inflyttad fr Mellösa 4/6 1810. Utflyttad t Sköldinge 1821. GM-20 får avsked för svaghet och otjänstbarhet.
>
Eric BISTEDT
Inflyttad fr Sköldinge 6/4 1807. Dog i Norrtälje. Är detta samma Eric Bistedt som på rote 326?
>
Eric BRÖTTMAN
>
Erich BRÖTTBERG
Stod sjuk 28/8 1758. -59 bör om Bröttberg närmare säkra underrättelser skaffa. 1761 fången.
>
Erich BYRING
Handskarna bortkomna i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Erik Alfred WIKSTRAND
Tog sig av daga mead geväret. I tjänst 1883.
>
Gustaf Hjalmar THOR
Approberad vid GM 6/6 1902.
>
Hindric STÅL
448 = Bråhåfda, Dunker. 367 = V. Vegred, Lerbo.
>
Johan Eric REHN
Avförd ur regementets rullor av okänd anledning.
>
Lars BERGSKYLT
Tidigare tråssdräng för 12:te Tältlaget med namn "Spångberg".
>
Lars SNÄLL
Inflyttad fr Mellösa 1827. Vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-42 Får räkna 6 år vid Svea artilleriregemente. GM-48 Begär och får som sjuklig avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Mathias FÄLT
Född i Uppland. 312 = Banninge, Floda.
>
Nils BRÖTTBERG
>
Nils BRÖTTMAN
GM-93 Sjuk, undermålig, klen. Begär och får avsked. Utflyttad t Dillnäsby, Dillnäs.
>
Olof BERGSCHIÖLD
-18 = 351. Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom vid W. Ede förkommit 2 Svarta Halsdukar, Gula Strumpor, Skospännen och Handskar. Kappa fattas. Vacant.
>
Olof SNÄLL
359 = Heby, Lerbo.
>
Per BRYTTMAN
>
Per PERSON
>