< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0365

Rote

Tolfta

Rotegård 1

Tålfta

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Nafwesta

Mantal 2

1

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 363, fr o m år 1710 — 365.

Rotens sammansättning år 1686:
Tohlijta — Johan, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Nafwesta — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Niels Liljehöök.

Rotens sammansättning år 1728:
Tålfta — Prosten Espings arv., 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Nafwesta — Lars, Lars Andersson och Pehr, 1 Mantal. Possessor: Landsstaten.

Vakantsatt 1/1 1896 — 1901.

Soldater vid detta torp