< Tillbaka <
Info om rote

Tolfta

Torp

Torpnummer

SR-00-0364

Rote

Tolfta

Rotegård 1

Tåftad

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Rindbohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Stenstorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Brotorp

Mantal 4

1/8

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 358, fr o m år 1710 — 364.

Rotens sammansättning år 1686:
Tohlijta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Rindebohl — Olof, 1/2 Mantal.
Stenztorp — Per, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Tåftad — Olof och… Hemmanet är efter Lands-Contorets uppgivna fördekning på förundersökningen 11/8 1725 förmedlat till — 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Rindbohl — Nills, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Stenstorp — Pehr, 1/8 Mantal. Possessor: Förpantning.
Efter Lands-Contorets förteckning är denna rote år 1696 tillökt med:
Brotorp — Erick, 1/8 Mantal, vilket hemman vid undersökningen i Compagniet år 1728 befinnes vara transporterad ifrån 348. Possessor: Gab. Falkenberg.

Roten anslagen till musikens underhåll jml 1833 års lönestat: 1834 Ändrades till att ersättas med soldat fr o m 1/1 1834.

Roten anslagen till underofficers lön 21/12 1828 —

Div notering: En soldat å nr 364 död på sjukhus i Sverige i febr 1809.

Soldater vid detta torp