< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0362

Rote

Vik

Rotegård 1

Wijk

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Brebohl

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 367, fr o m år 1710 — 362.

Rotens sammansättning år 1686:
Wijk — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Brebohl — 1 Mantal.
Kultorp, Björkviks sn — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hindric Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Wijk — Pehr Persson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Brebohl — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gabriel Falkenberg.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf WALL
368 = V. Vegred, Lerbo.
>
Anders SVENSON
>
Anders TIEDERHANE
"Varit Commenderad i Wissmar, utstruken ur rullan 18/2 1716 men sedermera hemkommen och fått Hans Kongl. Majts eget allernådigste avsked 3/12 1717. -10 sjuk.
>
Anders WINK
Inflyttad fr St. Malm 1807. Utflyttad t Vadsbro 1818. Corporal 20/7 1817. 389 = Veckla, Vadsbro.
>
Carl STOLT
354 = Årby, Sköldinge.
>
Eric TIEDERHANE
>
Eric WÅRD
Inflyttad fr St. Malm 1818. Avförd ur regementets rullor för begången stöld.
>
Gustaf ROS
Vid GM-39 får han på begäran avsked för sjukligeht enligt läkarbetyg och varigenom karlen är till vidare krigstjänst oförmögen. 371 = Spånga, Lerbo.
>
Jacob PALMGREN
GM-89 Lam genom slag i hela vänstra sidan. Oförmögen till vidare tjänstgöring. Begär och får avsked med gott lovord.
>
Johan Eric ROS
Tjänstgjorde på Karlsborgs fästning 1856.
>
Johan Eric WALL
GM-76 Kommenderad till Carlsborg. Svärdsman 1900. GM 6/9 1902 har uppnått 50 levnadsår, men kvarstår.
>
Johan Fredrik ROOS
GM-51 Begär och får såsom ofärdig enligt betyg avsked. Tjänat med särdeles utmärkelse.
>
Johan PALM
Till Finland och Sveaborg 1789.
>
Johan TIEDERHANE
-18 = 351. Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom vid W. Ede förkommit 2 Svarta Halsdukar, Gula Strumpor, Skospännen och Handskar. Kappa fattas.
>
Johan TIÄDERHANE
GM-78 Orklös, avsked med underhåll.
>
Jöns eller Jonas TJÄDERHANE
Kommenderades till Finland 1740.
>
Olof WINK
1793 ställes på förbättring. GM-06 Har giktvärk i hög grad. Begär och får avsked. VS.
>