< Tillbaka <
Info om rote

Heby

Torp

Torpnummer

SR-00-0360

Rote

Heby

Rotegård 1

Hedeby/Heby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Knutsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

1808 kallas stugan “Hassängstugan”. Så även nr 359 Heby och 361 Heby.

Rotens nummer år 1686 — 371, fr o m år 1710 — 360.

Rotens sammansättning år 1686:
Hedeby/Heby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Arfwed Israelsson.
Knutsta — Erich, 1 Mantal. Possessor: Knuut Kuurk.

Rotens sammansättning år 1728:
Hedeby/Heby — Lars och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Knutsta — Lars, 1 Mantal. Possessor: Gabriel Ribbing.

Rotens vakant till Statsverket 10/7 1793 — 27/1 1804.

Soldater vid detta torp

Anders Erik WINK
389 = Veckla, Vadsbro.
>
Carl August THOR
Vicekorpral 1872. 365 = Tolfta, Lerbo.
>
Carl THOR
GM-66 Sjuk på sjukhus. Begär och får avsked såsom sjuklig och till krigstjänst oduglig (lungtuberkulos).
>
Conrad Theodor DJERF
>
Eric HEMAN
Hemkommen ur dansk fångenskap och insatt på detta nummer. Har tidigare stått för nr 409. GM-28 gammal och sjuklig, bräcklig, har förkylt foten på Cronoarbete, får avsked och underhåll. Tjänt i 19 år. Interimsa [...]
>
Eric MODIG
I tjänst 1789.
>
Eric SNYGG
Inflyttad fr Sköldinge 27/5 1810.
>
Erich HEMAN
Ny utr år 1718 = 356. Kappa fattas. Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom vid Wästra Ede förkommit 2 svarta Halsdukar, Gula strumpor, Skospännen och Handskar.
>
Fredrik HEDMAN
GM-83 Något döv på högra örat, ofärdig i högra axeln, som han säger sig fått under kommendering i Christianstad; bevistat Pommerska Kriget. Tjänt väl. Begär och får avsked.
>
Gustaf Filip DJERF
Ständig vakans fr o m 1/1 1897.
>
Hans HEMAN
Död i Bohuslän.
>
Johan August LUNDGREN
Avförd ur regementets rullor 30/9 1881 för rymning. 4/4 1882 återanmält sig till tjänstgöring samt införd i rullan.
>
Johan HEBERG
Kommenderad till Finland 1740. I tjänst -41, -45.
>
Johan HEBERG
Antagen i Nyköping. Sotdöd i Helsingborg. Svart Halsduk, Handskar, Skor, Skospännen, Kamb med foder, Musqvet, Hölster är bortkommit i Helsingborg, där han låg sjuk.
>
Johan HEMAN
Född i Preussen. Var i tjänst 1750.
>
Lars THOR
GM-48 Begär och får som sjuklig avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. 385 = Kungsbacka, Bettna.
>
Lars ÅKERBERGH
GM-33 Karlen för svag och oansenlig, kan ej approberas.
>
Olof HESTRÖM
1740 Karlen god och gillas. Avancerat till Corporal vid 351. 351 = Ekeby, Lerbo.
>
Pehr MODIG
GM-93 undermålig och svag, begär och får avsked.
>
Per MÅNSON
>
Salomon HED
Inflyttad fr Björkvik 1804. "Dödde i Norrtelje på Arméens Sjukhus".
>