< Tillbaka <
Info om rote

Heby

Torp

Torpnummer

SR-00-0359

Rote

Heby

Rotegård 1

Heby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nästorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kråketorp, St. Malm

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Hönswijk, St. Malm

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Bergatorp

Mantal 5

1/8

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

1808 kallas stugan “Hassängstugan”. Så även nr 360 Heby och 361 Heby.

Rotens nummer år 1686 — 356, fr o m år 1710 — 359.

Rotens sammansättning år 1686:
Heby — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Nästorp — Erich, 1/4 Mantal.
Kråketorp, St. Malm — Lars, 1/4 Mantal.
Hönswijk, St. Malm — Lars, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ. Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Heby — Pehr och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Nästorp — Anders, 1/4 Mantal.
Kråketorp, St. Malm — Hans, 1/8 Mantal, står för 1/4 Mantal.
Hönswijk, St. Malm — 1/8 Mantal. Brukas av ägaren.
Possessor för ovanstående: Carl Gyllenstierna.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning är denna Rote år 1696 tillökt med:
Bergatorp — Erik, 1/8 Mantal. Possessor: Fru A, Wallrare.

Soldater vid detta torp

Anders DUFWA
>
Anders LUND
GM-69. Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt väl.
>
Anders Petter ÅHL
Inflyttad fr Sköldinge 1827. GM-48 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Anders WICKTOR
Inflyttad fr Hyltinge 1824.
>
Carl Wilhelm GRIPENSTIERNA
Befordrad till Stabsfänrik vid Secund-Majorens Kompani. Fänrik 18/12 1776. Baron.
>
Eric DUFWA
Föravskedad 30/6 1758.+
>
Gustaf Alfred LUND
>
Gustaf Fredric HAMN
Inflyttad fr Nora 10/5 1807. Utflyttad t Hamnskoga 1816.
>
Gustaf Robert LUND
Underhåll 1899.
>
Johan DUFWA
-18 = föreg. Klagar ock på sin lön och kronotunna. I tjänst 1739. Till Finland 1740. Slagen vid Willmanstrand 1741.
>
Johan HATT
Antagen i Nyköping. Sotdöd på marschen i Eksiö. Ränsel, Skor hafver Lars Kramsill bekommit. Musqveten och Bajonetten hafver Rustmästaren Olof Schiultz emottaget, uti Gårdsby i förvar som då efter Commanderingen [...]
>
Johan QVICK
Osäkerhet ang efternamnet. Antecknat "Qvick ...?"
>
Johan WESTERMAN
GM-74 Begär och får avsked för sina krämpor. 368 = V. Vegred, Lerbo.
>
Lars BENZELSTIERNA
>
Lars WÅNG
Inflyttad fr Spånga 1816. Utflyttad t St. Malm 1824. GM-23 Får avsked för sjuklighet (kronisk diarré, wattusot och svaghet). 371 = Spånga, Lerbo.
>
Niels PERSON
>
ODELIUS
Transporterad hit 12/9 1775.
>
Olof SNÄLL
366 = Bröttjebol, Lerbo.
>
Pehr August EK
379 = Valsta, Bettna.
>
Pehr HEDMAN
Osäkerhet ang födelsedatum! GM-06 Mycket ofärdig, får avsked.
>
Pehr HEDSTEDT
397 = Nyble, Flen.
>
Petter HEDSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. 356 = Knutsta, Lerbo.
>