< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0355

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Qwarntorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Råståck

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Öster Åsen

Mantal 4

1/8

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 357, fr o m år 1710 — 355.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Qwarntorp, St. Malm — Lars, 1/4 Mantal.
Staxsundh, St. Malm — Olof, 1/8 Mantal.
Österåsen, St. Malm — Lars, 1/8 Mantal.
Råckståck, St. Malm — Thomas, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ. Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Qwarntorp — Pehr, 1/4 Mantal.
Råståck — Olof, 1/8 Mantal.
Öster Åsen — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Gyllenstierna.

Soldater vid detta torp