< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0353

Rote

Väla

Rotegård 1

Wähla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Siögetorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Hållsmåssen

Mantal 4

1/4

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 344, år 1688 — 345, fr o m år 1710 — 353.

Rotens sammansättning år 1686:
Wähla — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Siggetorp — Per, 1/8 Mantal.
Hålsmåssen — Olof, 1/4 Mantal.
Åsen — Joen Person, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wähla — Enkian och Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Åstorp — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Siögetorp — Pehr, 1/8 Mantal. Possessor: Len. Ribbing.
Hållsmåssen — Nills, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Anslagen till regementsmusiken 24/2 1817 — 2/12 1818.

Soldattavlan hänger på Armémuséet i Stockholm.

Soldater vid detta torp

Anders JOENSON
>
Anders NYSTRÖM
>
Anders SJÖBORG
Hette å nr 347 "Tjugman".
>
Anders SVENSSON
Avfördes ur regementets rullor för någon förseelse.
>
Bengt WÄHLMAN
-18 =. Musqveten sönderskjuten vid Stäket 13/8 1719. GM-40 har lungsoten, kan intet cureras, begär och får avsked.
>
Carl August RÅSTEDT
I tjänst 1883.
>
Carl Eric CARLANDER
Inflyttad fr Hyltinge 1824. GM-39 Byter namn från Elg till Carlander. GM-48 begär och får såsom sjuklig avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Carl WALTER
1797 sjuk i lägret. 1802 kommenderad till Stockholm. GM-06 "Har bensår. Får avsked".
>
Erich NYSTRÖM
Mönstrad i Stockholm -50.
>
Fredrik WÄLL
Avfördes för stöld. Utfattig. Utflyttad till socknen 1826.
>
Gabriel STARCK
Befordrad till Corporal med lön vid 6:te Corporalskapet 426.
>
Johan LJUNGGREN
KM-88 sjuk och orkeslös, begär och får avsked.
>
Johan PÅHLE
Antagen i Nyköping. Död i Helsingborg. Grå råcken, skinnträja, skinnbyxor, svart halsduk, handskar, skor, skospännen, kam med foder, bantler med rem, ränsel, musqvet, häster, baionet efter Herr Fendrik Trolins sp [...]
>
Jonas LJUNGGREN
1789 till Finland. GM-93 undermålig, tandlös, får avsked.
>
Jonas LUNDBERG
>
Karl Albert ÅKERLIND
Vicekorpral 25/4 1902. Död 19/5 194?
>
Olof NYSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. Roten var vacant 1763.
>
Olof WÄHL
>
Per August WÄHL
GM-76 Erhöll avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
SILFWERBRAND
>