< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0352

Rote

Väla

Rotegård 1

Wähla

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Kantorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Rösne, Lerbo

Mantal 3

1/2

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 354, fr o m år 1710 — 352.

Rotens sammansättning år 1686:
Wähla — Per, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Kantorp — Anders, 1/4 Mantal.
Rösne, Lerbo — Per, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Wähla — Welander, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Kantorp — Nills, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Rösne, Lerbo — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Lands-Staten.

Roten anslagen till regementsmusiken 2/12 1818 — 31/1 1820.

Torpet har brunnit ned omkring 1819. Framgår inte om det sedan byggdes upp på exakt samma plats.

Roten anslagen till volontärers avlöning 26/12 1836 — 14/4 1837.

Vakantsatt 1/1 1894 — 1901.

En arrendator inflyttade å soldattorpet år 1894.

Soldater vid detta torp