< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby Strömsborg

Torp

Torpnamn

Strömsborg

Torpnummer

SR-00-0351

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sörgiöhle, St. Malm

Mantal 2

1/2

Socken

Lerbo

Kompani

Oppunda kompani

Syltmåsstugan – bl a 1744, 1808. Ekeby soldattorp – bl a 1812.

Rotens nummer år 1686 — 365, fr o m år 1710 — 351.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Arfwed, 1 Mantal. Huvudrote.
Sörgiöhle, St. Malm — Per, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Niels Lilliehöök.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Hans och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Sörgiöhle, St. Malm — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Eric Fitinghof.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning är denna rote år 1696 tillökt med:
Hälletorp — 1/4 Mantal. Possessor: Eric Fitinghof, som dock efter undersöknignen i Compagniet år 1728 icke finnes i roten.

Roten bekommit ny utrustning 1718:
Ny Bockskinnströja med Tennknappar och LinneFoder, 1 par Bockskinns-Byxor, 2 st Svarta Halsdukar, 2 st Skjortor, 1 Oxläders-Gehäng med Mässing-Söllia, 1 par Handskar med Buffelläders-Kragar och Bockskinns-Grepp, 1 Hatt med Ylle-Galon omkring, 1 par Skor med Spännen, 1 par Gula strumpor, 1 Musqvet-Rem, 1 Bandler-Rem, 1 Kruthorn, 1 Smörjhorn med 3 Grenar, 1 Granadeurs-Taska, 1 Luntbetäckare.

Roten anslagen till Krigsacademin Carlberg 29/12 1792 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp

Alexander STRÖM
Eventuellt född i Floda. GM-83 Ställes på 1 års förbättring för dåligt uppförande. Utflyttad till Halla.
>
Anders STOLPE
Antagen i Nyköping för 351 men samma dag transporterad till nr 371 i utbyte mot Hans Pehrsson.
>
Axel STRÖM
GM-76 Avsked för sjuklighet. Erhåller underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
BRONIKOVSKII
358 = Speteby, Lerbo.
>
Carl ELD
Inflyttad fr Arboga 18/6 1812. Utflyttad t Sköldinge 1823. Anställd omkring 1810.
>
Carl SJÖHOLM
>
Eric EKBERG
Inflyttad 1801. Utflyttad t Floda 31/1 1808. Avsked omkring 1810. 1807 sjuk i Stralsund.
>
Eric EKENGREEN
Corporal 16/10 1741. 343 = Ekenäs, Sköldinge.
>
Eric HELLFORS
GM-83 Brutit sig i högra axeln vid en brännvins Confiscations kommendering, varav han nu har sådant men, att han ej kan tjäna. Begär och får avsked. Tjänt väl. 328 = Jursta, Floda.
>
Eric HJERT
Inflyttad fr Baggbohl 1822. Utflyttad 1826. 357 = Bohammar, Lerbo.
>
Eric LUNDBOM
Hittransporterad 2/10 1771.
>
Hans STOLPE
-18 Ny utr enligt torpakten. Musqvet med Kratz, Bajonett och Värja passerat sedan GM-15. Klagar = 13. För dess bräcklighet av Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs erhållit interimsavsked. GM-28 Utgammal, s [...]
>
Johan EKMAN
357 = Bohammar, Lerbo.
>
Jonas HAMN
Inflyttad 1826. 418 = Sörtorp, Mellösa.
>
Jonas SWANSTRÖM
Förkommen uti Actionen vid Willmanstrand 1741-08-23. Stupad? Till Corporal här avangerat den ifrån Brandburgska fångenskapen hemkomne Trumslagaren av Majors Comp Jonas Nilsson. I tjänst sedan 1709.
>
Lars SWENSON
>
Olof HEDSTRÖM
Corporal 28/10 1742. 360 = Heby, Lerbo.
>
Pehr HWIFLOCK
1768 sjuk i kvarteret (troligen i Nyköping).
>