< Tillbaka <
Info om rote

Fimta

Torp

Torpnummer

SR-00-0350

Rote

Fimta

Rotegård 1

Fimpta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fimpta

Mantal 2

1

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 340, år 1688 — 341, fr o m år 1710 — 350.

Rotens sammansättning år 1686:
Fimpta — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Fimpta — Per, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Fimpta — Anders, Eric och Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Fimpta — Joen Anderson, Erick Person, Erich Erichson och Knut, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp