< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0349

Rote

Rocklunda

Rotegård 1

Råcklunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hyrtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Eketorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Smedsbohl

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Springarbohl

Mantal 5

1/4

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 348, fr o m år 1710 — 349.

Rotens sammansättning år 1686:
Råcklunda — Anders Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hirtorp — Olof Nielson, 1/4 Mantal.
Smedsbohl — Per Andersson, 1/8 Mantal. Possessor: Britha Ribbing.
Eketorp — Per, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Råcklunda — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Hyrtorp — Anders, 1/4 Mantal. “Rårtorp”.
Possessor för ovanstående: Förpantning.
Eketorp — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Lands-Staten.
Smedsbohl — Måns, 1/8 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning på förändringar är denna rote år 1696 stärkt med:
Springarbohl, Erick, som vid undersökningen i Compagniet år 1728 befinnes vara hittransporterad ifrån nr 354, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Andaers RÅCKMAN
-18 =. Karlen har helt gårdsbruk och i sitt ställe satt Anders Andersson.
>
Anders ERICHSON
>
Anders RÅCKMAN
Approberad. Död på marschen från Norge vid Wästra Ede. I stället efter Hans Kongl. Höghets, arvprinsens Nådigste ordres av den 16/2 1719 hitsatt Furir-skytten av Companiet Olof Nillsson Åkerblom.
>
Anders RÅKMAN
1759 commanderad på Galärerna.
>
Carl Johan BLOMGREN
I tjänst 1887.
>
Eric GREN
Längd: 171 - 174 cm. GM-26 begär och får avsked samt anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric Henning GUNNAR
"Ställer sig 9/12 1891 ofärdig" (olycka i Kantorps gruvor). Avsked utan underhåll. Utflyttad 1/4 1892.
>
Eric RÅCKMAN
>
Johan Eric GUNNAR
Inflyttad fr Flen 1835. GM-69 begär och får avsked med underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Johan RÅCKMAN
Antagen i Nyköping.
>
Lars RÅCKLUND
1789 sjuk.
>
Nills HÅKANSON
"Skjutit ihjäl sig själv".
>
Olof ÅKERBLOM
GM-58 haver bråck, får avsked, föreslås till dubbelt underhåll.
>
Olof ÅKERBLOM
Var i tjänst 1739.
>
Pehr GREN
GM-97 Svagsint, får avsked. Uppgivet att han var 57 år, 1 månad och 11 dagar vid sin död. Borde därför varit född 1764.
>
Pehr RÅCKMAN
GM-74 Liten och klen, får avsked. 1761 kommenderad på Flottiljen.
>
Pehr RÅCKMAN
-41 "Approberas med full mondering".
>
Per Alfred BLOMBERG
Inflyttad fr Rocklunda 1892. Var dräng i Rocklunda. Avsked utan underhåll. Tjänat vid K. 2:a Lifg. 3 år 10 mån.
>
Per Otto GUNNAR
Int.avsk. 27/5 1880.
>
Petter BERG
Corporal 20/7 1835. Inflyttad fr St. Malm 1827.
>
Swen RÅCKMAN
Slagen vid Fredsrikshall.
>