< Tillbaka <
Info om rote

Tjugesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0347

Rote

Tjugesta

Rotegård 1

Tiugesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tiugesta

Mantal 2

1

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 346, fr o m år 1688 — 347.

Rotens sammansättning år 1686:
Tiugesta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Tiugesta — Olof Månsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Stålarm.

Rotens sammansättning år 1728:
Tiugesta — Lars och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Tiugesta — Johan, Anders, Enkian och Pehr, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Anders BERG
I tjänst 1739.
>
Anders BERGMAN
GM-59 enligt Fältskärs intygan förlamad i högra foten av ett hugg över vristen. Kan därför ej härda ut någon marsche och är således till vidare krigstjänst oduglig. Får avsked. I tjänst sedan 1747. Kan v [...]
>
Anders JONSON
1688 sjuk i lägret.
>
Anders STARK
GM-93 undermålig och svag, får avsked.
>
Anders TIUGMAN
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761, kommenderades till Stralsund. Förordnad till Corporal med denna lön 16/7 1765. Befordrad till Corporal vid 353 26/2 1771.
>
Anders WAHLUND
1806 får kvarstå såsom ännu tjänstbar.
>
Anders ÅKERSTEN
I tjänst -50. I tjänst sedan 1747. Kan vara samma soldat som SR-00-0347 Anders Bergman (bytt namn?).
>
Carl Hjalmar LINDE
Vicekorpral 30/12 1907.
>
Carl LINDE
Far till 402 Karl E. Örn, Flen. I tjänst 1883. Underhåll 9/8 1887.
>
Claes MOSBERG
Befordrad till sergeant vid detta Compagnie.
>
Fredrich BERG
>
Johan ÅKERMAN
KM-88 gammal och orklös, tjänt i Pommerska kriget, avsked med anmälan till underhåll. Far till 428 Kram.
>
Jöns eller Johan ÅKERMAN
Anteckning ang född: Närke + D. Till Finland 1789. Sjuk i Elime 1790.
>
Lars Fredric ÖSTERLIND
Inflyttad fr Forssa 1840.
>
Matz GRÖNINGH
Antagen i Nyköping. Grå råcken, ränsel, handskar och skor bortkommit i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Olof ÅKERBLOM
Furir-skytt 23/5 1718.
>
Olof ÅKERMAN
-18 = föreg. Approberad. Död under marschen från Fredrikshall. Fattas kappa.
>
Olof ÅKERMAN
Hemkommen ur dansk fångenskap och här insatt. Tidigare i tjänst å nr 333 sedan 1709. GM-33 Karlen har bråck, begär och får avsked.
>
Pehr BERG
>
Pehr ENG
Corporal 28/9 1839.
>
Pehr STEN
Inflyttad fr Flen 1818. GM-39 Enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst av sjuklighet oförmögen. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl och bevistat fälttågen 1809, 1813 och [...]
>
Pehr TÄCK
>