< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0344

Rote

Åsa

Rotegård 1

Åsa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Finstatorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Opengen

Mantal 3

1/4

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

På grund av laga skifte i Åsa by 1897 utbyttes torpet 344 mot 120 (= Åsa Sköldinge) vid Södermanlands komp, Livreg till fots.

Rotens nummer år 1686 — 345, år 1688 — 346, fr o m år 1710 — 344.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsa — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Finstatorp — Erich, 1/4 mantal.
Opengen — Olof, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsa — Olof, Joen, Anders och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Finstatorp — Nills “Fimtatorp”, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Opengen — Johan, 1/4 Mantal. Possessor: Lands-Staten.

Soldater vid detta torp