< Tillbaka <
Info om rote

Ekenäs Margaretelund

Torp

Torpnamn

Margaretelund

Torpnummer

SR-00-0343

Rote

Ekenäs

Rotegård 1

Ekenäs/Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nysätter

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Engetorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Fyrsiötorp, Floda

Mantal 4

1/8

Rivet

X

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 338, år 1688 — 339, fr o m år 1710 — 343.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekenäs (GM 1710 “Ekeby”) — Stephan, 1 Mantal. Huvudrote.
Nysätter – Gabriell, 1/4 Mantal.
Engetorp — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekenäs (GM 1710 “Ekeby”) — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Nysätter — Joen, 1/4 Mantal.
Engetorp — Jöns, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Sigrid Flemming.
Efter undersökningen i Compagniet år 1728 befinnes jämväl i denna rote:
Fyrsiötorp, Floda — Nills, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp