< Tillbaka <
Info om rote

Hästedal Loviselund

Torp

Torpnamn

Loviselund

Torpnummer

SR-00-0342

Rote

Hästedal

Rotegård 1

Hästedahl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Laggartorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kyrkiobohl

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Åtorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Tallsätter

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Löfsätter

Mantal 6

1/8

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 353, fr o m år 1710 — 342.

Rotens sammansättning år 1686:
Hästedahl — Håkan, 1 Mantal. Huvudrote.
Laggartorp — Per, 1/4 Mantal.
Kirkiebohl, Flen sn — Niels, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Hästedahl — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Flemming.
Laggartorp — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Wend. Ståhlarm.
Kyrkiobohl — Sacellanus String, 1/4 Mantal. Possessor: Cappelans Bohl.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning är år 1696 Hästedahl till hjälp bekommit:
Åtorp — Johan, 1/8 Mantal. Possessor: Ståhlarm.
Tallsätter — Olof, 1/8 Mantal.
Löfsätter — Pehr, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp