< Tillbaka <
Info om rote

Hästedal Evelund

Torp

Torpnamn

Evelund

Torpnummer

SR-00-0341

Rote

Hästedal

Rotegård 1

Hästedahl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Rosendahl

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Håfmanstorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kallwik

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Biörnkiälla, St Malm

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Smedstorp, St Malm

Mantal 6

1/4

Rivet

X

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 339, år 1688 — 340, fr o m år 1710 — 341.

Rotens sammansättning år 1686:
Hästedahl — Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Håmmarstorp — Joen, 1/4 Mantal.
Kallwijk — Joen, 1/8 Mantal.
Rosendahl — Enkian, 1/4 Mantal.
Smetztorp, St. Malm sn — 1/4 Mantal.
Björnkiellan, St Malm sn — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Hästedahl — Pehr, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Wend. Ståhlarm.
Rosendahl — Anders, 1/4 Mantal.
Håfmanstorp — Pehr, 1/4 Mantal.
Kallwik — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Segrid Flemming.
Biörnkiälla, St Malm — Lars, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Anna Walrare.
Smedstorp, St Malm — Pehr, 1/4 Mantal. Possessor: Maria Gyllenhielm.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik HALL
>
Anders DAHLSTRÖM
>
Anders Gustaf DAHL
Interimsavsked.
>
Anders HALL
Inflyttad fr V. Vingåker 1818. I husförhörslängd 1835-40 finns noterat att Hall var Corporal och 1841-45 noteringar om Jägare, Corporal. Hustrun bodde fortfarande 1860 i Holbonäs fattighus (flyttat dit 1854).
>
Anders JONSON
>
Bengt FORSSTRÖM
>
Carl Anders HÄSS
Corporal 2/12 1817. Var tidigare underofficerskorpral vid Svea Lifgarde, varifrån han tog avsked och blev soldat å detta nummer. (Varför?). Uppgift om död 1822-07-16, men i tjänst till 1824??
>
Carl FORSSTRÖM
-33 god och gillas. I tjänst 1739.
>
Carl HANP
Avförd enligt Kongl. Majt. Brev 4/4 1815: "Sjuk i Tyskland enligt avpolleteringssedel". ? ang efternamnet Hanp.
>
Carl LUNDBERG
Är i Riga dit han 1708 utmarscherade med Recruterna.
>
Eric DAHLBERG
>
Hans HAESTEDAHL
-18 = med föreg. Approberad. Död på marschen från Norge vid Wästra Ede. Under dess sjukdom förkommit 2 svarta halsdukar, gula strumpor, skospännen och handskar. Kappa fattas.
>
Jan SJÖMAN
"Har trädben".
>
Johan SJÖMAN
1802 sjuk. GM-06 sjuk å sjukhus, ofärdig, får avsked.
>
Karl Fredrik ÅLUND
Finns även anteckning om släktnamn "Larsson"?. Inflyttad fr Floda 1879. GM-02 Avsked utan underhåll.
>
Lars HWALFISK
-44 Karlen god och gillas.
>
Lars Petter FROM
GM-72 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl.
>
Olof DAHLGREN
>
Olof SJÖHÄST
Även antecknad som "Sjöhäll".
>
Olof SJÖHÄST
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. Har rosen i vänstra benet. Lämnas på lazarett att cureras. Får transport till 348 på vederbörlig begäran.
>
Pehr DAHL
-89 till Finland.
>
Pehr GREN
>
Pehr HÄSTDAHL
Hemkommen ur dansk fångenskap och här insatt. Stått förr vid 334. För dess ålder och bräcklighets skull bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs interimsavsked.
>
Per HESTEDAHL
Död i Uddevalla.
>