< Tillbaka <
Info om rote

Grysta Eklunda

Torp

Torpnamn

Eklunda

Torpnummer

SR-00-0340

Rote

Grysta

Rotegård 1

Grysta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Simonstorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Löfröten

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Hålbäck

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Wäsby, Floda Sn

Mantal 5

1/8

Rivet

X

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 337, år 1688 — 338, fr o m år 1710 — 340.

Rotens sammansättning år 1686:
Grysta — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Simonstorp — Anders, 1/8 Mantal.
Löfröten — Per, 1/8 Mantal.
Hålbäck — Anders, 1/4 Mantal.
Wäsby, Floda sn — Per, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Grysta — Per Jansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Simonstorp — Hans, 1/8 Mantal.
Löfröten — Pehr, 1/8 Mantal.
Hålbäck — Olof, 1/4 Mantal.
Wäsby, Floda sn — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Segrid Flemming.

Roten anslagen till trumslagarlön 31/7 1834 — 5/12 1846.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf EKLUND
Avsked utan underhåll.
>
Anders Petter ANDERSSON
GM-55 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Daniel GRIBERG
Gillas. GM-41 sjuk i 7 år av lungsjukan, oförmögen till vidare tjänst, får avsked. Geveret och monderingen hemsändes till roten. Vacant.
>
Eric BLIXT
GM-72 Sjuk å roten (ledgångsreumatism). GM-76 intagen å hospital för sinnessjuka. Avsked såsom till krigstjänst olämplig. Tjänt väl.
>
Eric LINDSTRÖM
Till Finland 1789.
>
Erich GRIBERG
GM-28 Har gårdsbruk, får confirmation på avskedet. Fått utbyta sig efter tillstånd av Kungl. Krigs-Collegium.
>
Håkan HÖGBERG
Född i Västergötland. GM-74 får avsked med dubbelt underhåll. Tjänt i Finska och Pommerska krigen. GM-63 sjuk å roten efter prästens attest.
>
Jacob LINDSTRÖM
KM-88 Svagsint, begär och får avsked.
>
Jonas GRIBERG
>
Jöns GRIDBERG
Död på Flottan.
>
Jöns GRYTTSTEDT
Sotdöd i Lund. Grå råcken, handskarna, skor, spännen, bantler med rem, kam med foder, heller inga baion-kulor och krut vet Lieutenant Sivers ingen underrättelse, ändock hade han full mondering med sig.
>
Mattz GRIDBERG
-18 = 17. Approberad. Död vid Fredrikshall.
>
Olof ERICHSON
>
Olof LINDSTRÖM
GM-02 Har bråck, får avsked. Skadad i kronans tjänst, anmäles till undaerhåll.
>
Pehr BERG
1807 sjuk i quarteret. GM-26 begär och får avsked samt anmäles till underhåll (gammal, svag constitution, stpr utväxt på högra knäet). Utflyttad till Pettersbergs Nybygge.
>
Pehr GARF
Inflyttad fr Floda 1827.
>
Pehr GRIDBERG
Varit rymd ifrån Liv-Regementet och för den skull dit avlevererad 15/12 1719.
>
Swen GRIBERG
>