< Tillbaka <
Info om rote

Grysta

Torp

Torpnummer

SR-00-0339

Rote

Grysta

Rotegård 1

Grysta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stafeng

Mantal 2

1/2

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 335, år 1688 — 336, fr o m år 1710 — 339.

Rotens sammansättning år 1686:
Grysta — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Stafeng — Hindric, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Grysta — Nills, 1 Mantal. Huvudrote.
Stafeng — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Segrid Beata Fleming.

Soldater vid detta torp