< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0338

Rote

Valsta

Rotegård 1

Hwalsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lindkulla

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Dagslöth

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Skyttorp, Floda

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Stafåsen, Flen

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Sohlida, Flen

Mantal 6

1/4

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 333, år 1688 — 334, fr o m år 1710 — 338.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwalsta — Erick, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lindkulla — Anders, 1/4 Mantal.
Dagslöth — Olof, 1/4 Mantal.
Skyttorp, Floda — Lars, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.
Stafåsen, Flen — 1/4 Mantal.
Sohlida, Flen — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Britha Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Hwalsta — Swen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Stålarm.
Lindkulla — Erik, 1/4 Mantal.
Dagslöth — 1/4 Mantal. Brukas av ägaren.
Possessor för ovanstående: Fru Segrid Fleming.
Skyttorp, Floda — Erik, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Stafåsen, Flen — Enkian, 1/4 Mantal.
Sohlida, Flen — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders WAHLBECK
Kommenderad till Finland 1789 och till Haga 1802. GM-06 reumatisk värk gör honom oförmögen till tjänst. Får avsked. (Vanför, tiggare).
>
Anders WALSTEN
1759 sjuk i Bergen.
>
Anders WALSTEN
Blesserad vid Stäket 13/8 1719. Erhöll Kgl. Krigs.Collegi avsked och underhållspass 16/8 1720. Dock ersatt tidigare. -18 = nr 17. Musqvet och bajonett förkommit vid Stäket -19, sjuk vid regementet. Levde ännu 1 [...]
>
Anders WALSTEN
GM-28 Karlen är förbliven casserad vid Gardet, är gammal och oduglig, får avsked. Vacant.
>
Eric LINDGREN
>
Joen JÖNSSON
>
Johan Peter QVIST
GM-45 Har svag hälsa samt med avseende å hög ålder och tjänstetid avsked med anmälan till underhåll på expektans jml K. Brerv 10/7 1831. Tjänt väl. Såsom beväring deltagit 1814 i Norge.
>
Johan SPJUT
>
Johan WILD
GM-63 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. (Nyckelbensbrott och kronisk luftrörskatarr).
>
Johan WISS
>
Jonas WAHL
>
Nils LINDGREN
1739 commenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Nils WAHLSTEN
GM-75 blivit ofärdig i Kongl. Majts tjänst. Får avsked med underhåll. Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund.
>
Olof DUFÄGG
Varit commenderad i Wissmar men sedermera hemkommen 24/10 -16 och död 5/11 samma år i Bohuslän.
>
Olof DUUFWEGG
Antagen i Nyköping. Stupade i slaget vid Helsingborg.
>
Olof LINDGREN
Född i Finland. GM-44 är ständig soldat vid Tavastehus Reg. och Majors Comp. Bör inställa sig vid samma regemente. Roten vacant.
>
Pehr WAHLBERG
Död i Finland.
>
Per WAHLSTEDT
Född: 15/12 1855, 15/12 1853? 15/2 1853 enl annan källa. Husf.h.l. OK. Kommenderad till Vaxholm 1879. GM-02 Avsked med underhåll på expektans. Foto (grupp) finns framför sockenkartan.
>