< Tillbaka <
Info om rote

Valsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0337

Rote

Valsta

Rotegård 1

Hwalsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Hwalsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Nafwesta, Lerbo

Mantal 3

1/2

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 332, år 1688 — 333, fr o m år 1710 — 337.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwalsta — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hwalsta — Enkian, 1/2 Mantal.
Nafwesta i Lerbo sn — 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Hwalsta — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hwalsta — Lars, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Flemming.
Nafwesta, Lerbo — Joen, 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Abraham PERSON
1688 sjuk i lägret.
>
Anders DAHLSTRÖM
GM-74 får avsked, svag och oduglig.
>
Anders WAHLUND
>
Anders WALL
GM-89 avsked i Finland, oduglig enl fältskärs attest.
>
Carl Friedrich FLENSBOURG
Född i Holstein. GM 1/10 -44 är permitterad till Stockholm, har till mönstringen sig ej inställt, emedan han på stenhuggningsarbetet vid Slottet är anbefallt göra tjänst. Fått sig utbyta 29/8 -48.
>
Carl Gustaf SCHULTZ
G. Avsked vid GM-97.
>
Carl MELIN
Hustru: Wilhelmina f. 1866.
>
Eric BANK
Tveksamhet ang efternamnet "Bank". Rymde 29/10 1816.
>
Eric BORG
Kan ev vara född 25/9! G. Inflyttad fr Lerbo 1831. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Eric WALL
G.
>
Eric WALLER
G. I tjänst 1783.
>
Eric WOLF
>
Erich WAHLBERG
Ev född i Skanella sn! Antagen i Nyköping. Handskarna bortkomna i slaget vid Helsingborag 28/2 1710.
>
Gabriel BRATT
Inflyttad fr Julita 1818. Utflyttad t Bränntorps ägor, Sköldinge 1831. Fått bråck på Ladugårdsgärde år 1829 och därigenom oduglig till krigstjänst. Får avsked vid GM-30. (Vanför).
>
Gustaf BORG
>
Henrik Alfred PALM
>
Jan WALL
Till Finland 1789, sjuk i Quarteret.
>
Johan WETTERHOLM
GM-50 brutit vänstra benet, kan ej marschera, kan ej approberas.
>
Lars Erik SEGERBERG
>
Lars HWALFISK
Tidigare Furir-skytt. Casserad 12/5 -41.
>
Lars HWALFISK
23/5 1718 Furir-skytt.
>
Lars WAHLGREN
>
Lars WAHLGREN
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. GM-63 för liten och svag, får avsked med rotens bifall.
>
Olof WALLERMAN
-18 =. Approberad. Död på marschen ifrån Norge uti Carlstad.
>
Pehr HWALGREN
>
Pehr HWALGREN
>
Pehr WAHLGREN
Död på roten.
>
Per FYR
Medalj för tapperhet i fält. Utflyttad till 361 13/6 1815. Dödsår tveksamt, kan vara 1854!
>