< Tillbaka <
Info om rote

Björnmyra Karlshäll

Torp

Torpnamn

Karlshäll

Torpnummer

SR-00-0335

Rote

Björnmyra

Rotegård 1

Biörnmyra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Pattala

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Bräntorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Tholtorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Germundlöt

Mantal 5

1/4

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 336, år 1688 — 337, fr o m år 1710 — 335.

Rotens sammansättning år 1686:
Biörenmyhra — Carl, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Brentorp — Jöns, 1/4 Mantal.
Pathula — Olof, 1/4 Mantal.
Diupwik — Enikan, 1/8 Mantal.
Jermunslöth i Flens sn — 1/4 Mantal.
Åltorp i Malm sn — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Biörnmyra — Nills, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Pattala — Olof, 1/4 Mantal.
Bräntorp — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Flemming.
Tholtorp, Malm sn — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Greve Carl Nerots (?) arvingar.
Germundlöt, Flen sn — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp