< Tillbaka <
Info om rote

Häringe

Torp

Torpnummer

SR-00-0333

Rote

Häringe

Rotegård 1

Häringe

Mantal 1

1

Rotegård 2

Häringe

Mantal 2

1

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 342, år 1688 — 343, fr o m år 1710 — 333.

Rotens sammansättning år 1686:
Häringe — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Häringe — Carl, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Häringe — Joen, Erick Nilsson och Erick Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Häringe — Carl Häger, Jöns Larsson, Nills Andersson och Olof Nillsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

1710 GM “Häringsta”.

Soldater vid detta torp