< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Torp

Torpnummer

SR-00-0332

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 343, år 1688 — 344, fr o m år 1710 — 332.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Walla — Bengt Erichson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Pehr, Lars och Bengt, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Walla — Bengt Erson, Erick och Pehr, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Anders WALLSTRÖM
1788 sjuk. Kvar 1789.
>
Anders WALLSTRÖM
GM-02 Klen och av svag kroppsställning, får avsked.
>
Carl Erik DAHLSSON
>
Carl Johan WALLBERG
>
Gustaf Adolf LUNDBLAD
Inflyttad fr Ö. Vingåker 1838. GM-45 Bytt namn från Tackt till Lundblad.
>
Jacob WALL
GM-33 Karlen intygas av alla vara sjuklig och ej kunna göra tjänst, begär avsked som beviljas. Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 324.
>
Johan CARLSON
>
Johan MÅNSON
>
Johan WAHL
Antagen i Nyköping, död i Helsingborg. Grå råck, skinnbyxor, svarta halsduken, handskar, gehäng, skor, skospännen, kam med foder, pique och värjan är bortkommit därsammastädes i hans sjukdom under Herr Frredrik [...]
>
Johan WAHL
1817 kommenderad till Södertälje. GM-35 Erhöll avsked med rättighet till underhåll efter fyllda 50 år. Tjänt utmärkt väl. Bevistat alla fälttågen sedan 1809.
>
Jöns WALL
Varit commanderad i Wissmar, utesluten ur Rulla 18/2 -16 men sedermera hemkommit och fått Hans Majts eget avsked 3/12 1717.
>
Lars HALLBERG
Avancerat till Corporal vid nr 26.
>
Lars WALLMAN
GM-74 får avsked. Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund.
>
Nils ENSTEDT
1759 sjuk i Qvarteret. Står här antecknad som anställd 1743, men GM-50 är Olof Jertman anställd!!
>
Olof HJERT
GM-76 Avsked för sjuklighet. Tjänt försvarligt.
>
Olof JERTMAN
-40 Karlen god, approberas. Mönstrad i Stockholm.
>
Olof WALL
-18 = nr 1. Död på marschen från Norge uti Christinehamn. Fattas kappa. Vacant.
>
Pehr WALL
1807 sjuk å lasarettet i Altesfehr.
>
Per August LARSSON
Avsked med underhåll på expektans.
>
Peter RAGNAR
Bebodde Myrkärrstugan 1837-38. Avfördes ur rullorna för stöld. Utflyttad t Floda 1838.
>