< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0331

Rote

Staf

Rotegård 1

Staf

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eneby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 306, fr o m 1710 – 331.

Rotens sammansättning år 1686:
Staf — Erich Erichsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Eneby — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Staf — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Eneby — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich, Anders och Erich Persson. Possessor: Greve Gyllenstolpe.

Indragen till gevärshantverkare 1/1 1867 – 1901.

Soldater vid detta torp