< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0329

Rote

Jursta

Rotegård 1

Jursta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tiugesta

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer 1686 – 305, fr o m 1710 – 329.

Rotens sammansättning år 1686:
Jursta — Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Tiugesta — Johan Olufson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Jursta — Olof, Lars och Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Tiugesta — Lars, Anders och Per. 1 Mantal. Hjälprote.

Soldater vid detta torp