< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0328

Rote

Jursta

Rotegård 1

Juresta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giöttersta

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 314, fr o m 1710 – 328.

Rotens sammansättning år 1686:
Juresta — Sven Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: E Gyldenstierna.
Giöttersta — OLof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.
År 1688 var Giöttersta huvudrote och Juresta hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Juresta — Joen, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal i roten. Huvudrote. Possessor: Förpantning.
Giöttersta — Joen, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greveinnan Cath. Siöblad.

Soldater vid detta torp