< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0326

Rote

Rocklunda

Rotegård 1

Råcklunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Årby

Mantal 2

1

Socken

Skyllinge

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 347, fr o m år 1688 — 326.

Rotens sammansättning år 1686:
Åhrby — Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Stålarm.
Råcklunda — Niels Erichson, 1 Mantal. Possessor: Britha Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Råcklunda — Måns, 1 Mantal. Huvudrote.
Årby — Staffan, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Anslagen till Krigsacademien Carlberg 29/12 1792 — 31/12 1793.

Soldater vid detta torp

Adolph GROCOPA
Tp till Serg indelning vid Maj Comp 19/8 1749. Var volontär, förmedelst Herr Överstens fullmakt erhållit sergeants caracter här.
>
Anders AGGARE
I tjänst sedan 1709. Tp hit? -18 =. Klagar att han ej fått lön och Cronotunna för 1710 o 1711, som remitteras till Herr Översten. Bajonett och musqvet förkommet vid Stäket 13/8 -19. Sjuk vid regementet -19. Blesse [...]
>
Anders ANDERSSON
I tjänst 1883. Avsked 15/8 - år?. Underhåll 9/8 1887.
>
Anders BLOMBERG
>
Carl LIJTEN
>
Clais ASK
>
Daniel GRANFELT
Corporal 6/4 1720. Förkommen vid Willmanstrand 23/8 1741.
>
Eric BISTEDT
I tjänst 1802. Är detta samma Eric Bistedt som på rote 366?
>
Erich BRAGUD
Kan läsa och skriva.
>
Erich ERICHSSON
Var i tjänst 1686.
>
Gabriel STARK
Avancerat till rustmästare lön 30/10 1776. Förordnad att göra uofftjänst vid Cap Kuhlhielms Comp 19/3 1761. Rustm Caracter 20/5 1765. Mönstrad i Stockholm -50. Sergeant 17/12 1770.
>
Georg Adolph MALM
Minderårig volontär. Född i Ulfhäll, Strängnäs.
>
Johan ARFWEDSON
I tjänst sedan 1679.
>
Johan Eric ROXMAN
Inflyttad fr Lerbo 1840.
>
Jonas eller Johan LEIJON
Inflyttad fr Spelvik 1811. Utflyttad t Sköldinge 1840. GM-39 Sjuklig och till vidare krigstjänst oförmögen. Avsked beviljas med anmälan till underhåll. Har bevist fälttågen från 1809. Tjänt väl.
>
Nils August AHLBERG
Avsked utan underhåll.
>
Pehr ANDERSSON
Efter Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs tillåtelse fått utbyta sig.
>
Pehr ÅRMAN
GM-97 Sjuk i högra tummen, får avsked.
>
Staphan HINDRICKSON
GM-90 efter Officerarnas berättelse bräcklig, får avsked. I tjänst sedan 1676.
>
Zacarias WÄSSLIND
1789 kommenderad till Finland.
>