< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0325

Rote

Råby

Rotegård 1

Råby

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Högbergh

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Hägerbo

Mantal 3

2/5

Rotegård 4

Skougstorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Mogetorp

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Gustafstorp

Mantal 6

1/8

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 310, fr o m 1710 – 325.

Rotens sammansättning år 1686:
Råby — Per Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ernsten.
Högbergh — Jöns Sköldinge, 1/8 Mantal. Hjälprote. POssessor: Ernsten.
Hägerbo — Erich, 1/5 Mantal. Hjälprote.
Skougstorp — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Mogetorp — Niels, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Gustafstorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Helen von der Linde.

Rotens sammansättning år 1728:
Råby — Nills, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Högbergh — Gabriel, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat.
Hägerbo — Lars, 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Gyllenstolpe.
Skougstorp — Hasselberg, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Mogetorp — Enkian och Joen, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Gustafstorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Hehlen von Lindes arvingar.

Soldater vid detta torp

Albert HED
GM-66: Sjuk å sjukhus. GM-83: Avsked på grund av sjuklighet (kronisk lungsjukdom). Tjänt utmärkt väl.
>
Anders Petter WISS
GM-63: Begär och får avsked såsom till krigstjänst oduglig enligt läkarbetyg (illa läkt benbrott). Tjänt väl.
>
Anders RÅBERG
Var i tjänst 1750.
>
Anders RÅBOCK
Roten ersatt med den ur ryska fångenskapen hemkomne soldaten som förr stått vid nr 308 Anders Jansson Råbock, som för dess ålder och bräcklighets skull bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs interimsav [...]
>
Anders WISS
1817 kommenderad till Södertälje. GM-23: Ställes på förbättring i anseende till sjuklighet till nästa mönstring.
>
C G GUSTAFSSON
Avsked utan underhåll.
>
Eric RÅBERG
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. GM-74: Har rosen i benen, får avsked.
>
Gustaf Edvard FALK
>
Göran HEDLUND
Var i tjänst 1802.
>
Jonas HEDLUND
1789 sjuk.
>
Jonas RÅSTRÖM
Var i tjänst 1778.
>
Lars RÅBOCK
-18 =. Karlen approberas. Tillåtes att byta ut sig emot en så god karl.
>
Niels NIELSON
>
Olof RÅBERG
-33 god och gillas. Var i tjänst 1739.
>
Olof RÅBOCK
Antagen i Nyköping. GM-10: Skinntröjan, skinnbyxorna, ränseln, bortstulet vid Wreta gästgivaregård 10/1 1710. Fördärvat sin pique i Fleninge i sitt kvarter och bortkommen.
>
Olof RÅBOCK
Med sig tagit skinntröja, skinnbyxor, 2 svarta halsdukar, gula strumpor, skospännen och handskar. Fattas kappa.
>
Oskar Wilhelm LILJEFELDT
>
Pehr RÅBERG
>
Pehr WISS
GM-48: Begär och får som otjänstbar avsked. Tjänt väl.
>
Per RÅBOCK
Efterbliven på marschen till Christiania 19/4 1716.
>