< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0324

Rote

Hägerbo

Rotegård 1

Jursta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hägerbo

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 328, 1688 – 329, fr o m 1710 – 324.

Rotens sammansättning år 1686:
Jursta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Hägerbo — Johan, 1 Mantal. Hjälprote.

Jursta — Anders, 1/2 Mantal står för 1 Mantal, Huvudrote. Possessor: Förpantningar.
Hägerbo — Per och Jan, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förpantningar.

Soldater vid detta torp