< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0323

Rote

Näs

Rotegård 1

Näs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sunnarsiö

Mantal 2

1/2

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 295, fr o m 1710 – 323.

Rotens sammansättning år 1686:
Nääs, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fitinghåf.
Sunnansiö, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Nääs — Per Olofsson och Per Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Friesendorphs arvingar.
Sunnansiö — Per, 1/4 Mantal såt för 1/2. Hjälprote: Possessor: Fru M Fitinghoff.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning på förändringarne är denna rote år 1696 stärkt med:
Munkebo — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Fröken M Gyllenpistol och
Staffanstorp — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Lennart Kagg.

Roten anslagen till lönefyllnad åt underoff 31/12 1832 – 1901.
Roten anslagen till uoff lön 27/1 1817 – 31/12 1832.

Soldater vid detta torp