< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Hjulestalund

Torpnummer

SR-00-0322

Rote

Julsta

Rotegård 1

Juhlesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Juhlesta

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 299, fr o m 1728 – 322.

Rotens sammansättning år 1686:
Juhlesta — Per Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Juhlesta — Erich Svenson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Juhlesta — Olof Hallsten och Pehr. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Juhlesta — Lars, Pehe och Olof. 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf HJELM
GM-69: Ställes på 1 års färbättring för styrkt sjuklighet (reumatism).
>
Anders JUHLBOM
>
Bengt JULLA
Antagen i Nyköping. Halsduken bortkommen i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Bengt JULLE
Tidigare tråssdräng sedan 1715. Hette då Westerman. Som soldatnamn på honom står "Juln", "Julee" och "Julu". 1733 "Julle". GM-33: Karlen har sura ben, som ej kan botas efter fältskärs attest, begär och får avsk [...]
>
Carl CARLSSON
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Förr stått på 330. Av våda sig själv till döds skjutit.
>
Carl Eric BENGTSSON
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Carl ÅHR
1807 sjuk i Quarteret.
>
Eric JUHLBOM
GM-83: Gammal och sjukllig, brutit sig i vänster knä under brännvinsarbete i Nyköping, tjänt väl, begär och får avsked.
>
Erich MÅNSSON
>
Johan Fredrik HJELM
>
Johan TÄCK
"Död på roten".
>
Jonas LANTZ
>
Karl Oskar HJELM
Regementets näst sista indelta soldat. Begravdes med stora hedersbetygelser.
>
Lars Gustaf SKÖNQVIST
Avförd ur rullorna såsom dömd och straffad för snatteri.
>
Nils JUHLBOM
Rymt 8/11 1744. Ertappad och enligt Gen.Krigs-Rättens utslag 27/4 1748 med 40 par spö avstraffad och vid kompaniet insatt för nr 120 28/5 1748 emedan denna rote blivit ersatt 25/5 1747.
>
Olof HÖK
Till Finland 1789. S.å. sjuk i kasern. GM-93: Permitterad i Stockholm med Hans Kongl. Höghet Hertigen av Östergötland tillstånd.
>
Olof JULLE
-18 =. Död hemma vid roten. Fattas kappa. I GM-rullan -18 står: "Berättas vara till Förwahrs Karl wärfd af roten och i stället Per Olsson, 20 år, sörmlänning insatt". Men Julle dör som sold!
>
Pehr JUHLBOM
I tjänst 1750.
>
Per JUHLBOM
Var i tjänst 1739.
>