< Tillbaka <
Info om rote

Sjölunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0321

Rote

Sjölunda

Rotegård 1

Siölunda

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lörstorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bronäs

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Qwarnstugan

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Bromma

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Kyhlstorp

Mantal 6

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 324, fr o m 1710 – 321.

Rotens sammansättning år 1686:
Siölunda — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ellendorf.
Löftorp — Niels, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Rijl — Halsten, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Bronääs, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Qwarnstugan — Olof, 1/8 Mantal. Hjälpsrote. Possessor: Ernsten.
Bromma, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Siölunda — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fröken M Gyllenpistol.
Lörstorp — Pehr, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.
Bronäs — Hallstan, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.
Qwarnstugan — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Gyllenstolpe.
Bromma — Joen, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Gyllenstolpe.
Kyhlstorp — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.

Roten vacant till Statsverket 19/10 1793-1/10 1803.

Soldater vid detta torp