< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0319

Rote

Himlinge

Rotegård 1

Himblinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Himblinge

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 313, fr o m 1710 – 319.

Rotens sammansättning år 1686:
Himblinge — Joen Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Niels Kagg.
Himblinge — Börill, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Himblinge — Erich och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Himblinge — Lars, Erich, Berill och Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Landsstaten.

Soldater vid detta torp