< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0317

Rote

Karlsta

Rotegård 1

Kalsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gäfwersnääs

Mantal 2

1/2

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 315, fr o m 1710 – 317.

Rotens sammansättning år 1686:
Kalsta — Börill, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Kagg.
Gäfwersnääs — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Kagg.

Rotens sammansättning år 1728:
Kalsta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru M Ribbing.
Gäfwersnääs — Baron Duwall, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru M Ribbing.
Efter undersökning i Compagniet 1728 är sedan indelningen denna rote tillkommit:
Lilla Flen — Eric, 1/8 Mantal. Possessor Sten Arwidsson.

Roten anslagen till spel i nummer 1/1 1866 – 1/1 1867.

Soldater vid detta torp