< Tillbaka <
Info om rote

Karlsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0316

Rote

Karlsta

Rotegård 1

Kahlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lottorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Måstorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Bråten

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Gamla Moa

Mantal 5

1/8

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 311, fr o m 1710 – 316.

Rotens sammansättning år 1686:
Svalsta — Erich Olofsson, 1 Mantal. Huvuddrote. Possessor: Ernsten.
Måstorp — Börill Andersson, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Löcketorp — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Bråten — Lars Olofsson, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Gambla Moga — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Kahlsta — Erich och Erick Pehrsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat på livstid.
Lottorp — Erick, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands-Staten.
Måstorp — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carls Spens.
Bråten — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.
Gamla Moa — Pehr, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders BROMS
Utflyttad till Kroga eller Haga.
>
Anders Gustaf LJUNG
Avförd ur regementets rullor för rymning.
>
Anders KALLE
>
Anders PERSSON
>
Carl Erik LJUNG
GM-76: Ogillas till följe av upprepade försummelser och därför undergångna bestraffningar.
>
Carl LINDQVIST
>
Eric DAHLBOM
Var i tjänst 1739.
>
Eric DAHLBOM
GM-44: Styv i lederna och utur stånd att göra tjänst. Casseras.
>
Eric KALL
>
Eric KARLSTEN
>
Eric WAHLBERG
>
Erich FRÖBERG
Född i Västergötland.Slagen vid S Stäket. Hela dess mondering och gevär förkommit vid S Stäket, undantagandes kappan, gula strumporna och 1 svart halsduk.
>
Hindrich THUNBERG
-18 =, allenast bekommit ny värja 1717. Appr. Död på marschen från Norge.
>
Johan Magnus LJUNGMAN
>
Johan Oscar ANDERSSON
I tjänst vid A 1 22/5 1892 - 25/10 1895.
>
Lars KALLE
Antagen i Nyköping.
>
Lars KAST
>
Lars SUNDSTRÖM
GM-93: Sjuk hemma enligt bevis. GM-06: Erhållit ett hugg i benet och därav oförmögen till krigstjänst. Får avsked.
>
Pehr KAHLSTEN
GM-74: Sjuk, får avsked. Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. -59 till Galärerna.
>
Petter MARS
Avförd ur rullorna för snatteri.
>
Swen FRÖBERG
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Förr stått för 319 sedan 1709. GM-33: Karlen blivit skadad i ryggen vid Oxdjupet, begär och får avsked.
>
Swen KAST
>
Thure LJUNG
Tidigare tjänat 3 år vid Svea art.reg. GM-69: Sjuk å roten enligt läkarbetyg. Kronisk blåskatarr. GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>